Šlechtěním ke zvyšování výnosu i odolnosti vůči chorobám, škůdcům a nepříznivým klimatickým podmínkám

Společnost Rapool přináší na evropský trh mnoho zajímavých a úspěšných odrůd ozimé řepky. Ty jsou pro pěstitele důležité svým výkonem z hlediska výnosové adaptability různým půdně-klimatickým podmínkám, kvality semene (olejnatosti) a důležitých agronomických vlastností, mezi které se řadí mrazuvzdornost, zdravotní stav a rezistence vůči chorobám jako jsou foma, virus žloutenky vodnice (VuYV) či v ČR méně známá cylindrosporióza. 
 

Kolegové z Německa, Francie a Pobaltí při prohlídce výroby osiva ve vegetačních halách na šlechtitelské stanici Grabonóg - Piaski.
 Kolegové z Německa, Francie a Pobaltí při prohlídce výroby osiva ve vegetačních halách na šlechtitelské stanici Grabonóg - Piaski.

Na konci dubna jsme měli možnost navštívit spolu se svými kolegy z dalších evropských zemí jednu z nových šlechtitelských stanic, která byla vybudována v sousedním Polsku a nachází se severně od Vratislavi (Wroclaw) v katastru obce Grabonóg – Piaski. Stanice využívá pro šlechtění řepky ozimé extenzivní písčité půdy v kombinaci s ročním úhrnem srážek 550 mm. Disponuje nejmodernějším laboratorním vybavením a polní technikou pro zakládání, ošetřování, sklizeň a vyhodnocování novošlechtění.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D. s novinkou NEBRASKA a mimořádně N-efektivním hybridem JUREK.
 Ing. Pavel Ježek, Ph.D. s novinkou NEBRASKA a mimořádně N-efektivním hybridem JUREK.

Kromě prohlídky stanice a jejího zázemí jsme měli možnost navštívit pokusy, kde bylo možné shlédnout rozsáhlý sortiment od starších hybridů jako je ATORA, až po nejnovější materiály. Svoji mezinárodní pozornost si získaly hybridy DOMINATOR, TEMPTATION, JUREK, MANHATTAN, NEBRASKA, JANOSH a řada dalších hybridů (například BERNSTEIN, MAMMUT, SKELETON). Velmi důležitými jsou také hybridy rezistentní plasmodiophoře např.  v ČR známé CROMAT, CROCANT, CROCUS či v zahraničí pěstované CROMPUTER, CREATE a CROISSANT.

Rene Brand, mezinárodní produktový manažer Rapool u plasmodiophorových hybridů.
 Rene Brand, mezinárodní produktový manažer Rapool u plasmodiophorových hybridů.

Novinka NEBRASKA je v rámci širokého typu pokusů testována v podmínkách různých dávek hnojení dusíkem a termínů setí. Kromě toho jsme měli možnost shlédnout speciální pokusy, ve kterých je sledována odolnost a regenerace rostlin po mechanickém poškození (vymrzání, kroupy atd.).

Návštěvy šlechtitelské stanice se zúčastnili zástupci zemí z různých částí Evropy od Pobaltí až po Francii.
 Návštěvy šlechtitelské stanice se zúčastnili zástupci zemí z různých částí Evropy od Pobaltí až po Francii.

Ing. Tomáš Břicháček

Vedoucí marketingu