Výroční konference Rapool v Jihlavě předvedla novinky v sortimentu

Ve Stříteži u Jihlavy proběhla již tradiční jarní konference společností Rapool a SAATEN-UNION, která každý rok představuje veřejnosti novinky pro nadcházející sezónu řepek i obilnin. Letos byla o to významnější, že byla výroční, protože obě společnosti letos oslavují významná jubilea. Společnost Rapool CZ 20 let od svého založení a společnost SAATEN-UNION CZ 25 let od svého založení. Kromě toho společnost Rapool oslavuje v Evropě již 50 let od vzniku Rapool-Ring GmbH v Německu.  

Účast na konferenci byla hojná, přijeli se na ni podívat jak zástupci významných osivářských a distribučních společností z celé České republiky, tak mnoho zemědělců a farmářů, které zajímá trend a novinky v nabídce osiv obou společností. Nechyběli ani zástupců tisku a kolegové ze společnosti Rapool na Slovensku.

 

Úvodního slova se ujal jednatel společnosti Rapool CZ Ing. Marian Špunar. Po krátkém shrnutí historie obou společností se zmínil o letošních novinkách a nastínil jeden ze základních důvodů, proč je nutné neustále šlechtit a hledat nové odrůdy zemědělských plodin. Výhled mnoha modelů počasí totiž naznačuje, že se klimatické podmínky pro pěstování budou nadále vyvíjet a je třeba, abychom byli na tyto změny připraveni.

 

Pak už se ujal mikrofonu Bc. Pavel Stárek, produktový manažer řepek, a seznámil během své přednášky posluchače s porfoliem společnosti Rapool pro nadcházející sezónu. Vyzdvihnul zejména význam a skvělé výsledky posledních let u nosných hybridů DOMINATOR a TEMPTATION, ekonomické výhody hybridů s N-efektivitou JUREK a novinky NEBRASKA nebo loňskou novinku, hybrid MANHATTAN, který je jak specialistou do sucha, tak je skvělý pro širokořádkové pěstování. 

 

V přednáškách následoval zahraniční host konference, Rene Brand z Německa, mezinárodní produktový manažer Rapool. Jeho zajímavá přednáška ještě prohloubila a vysvětlila důležitost N-efektivity při pěstování, její ekonomické výhody a doplnila detaily k hybridům NEBRASKA a JUREK, které touto efektivitou mimo jiné disponují.

 

V pojednání o řepkách poté pokračoval Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Jeho přednáška ukázala, jaký je vliv výběru odrůdy na výnos, vývoj pěstování řepky v evropských státech, ekonomické hledisko pěstování řepky v souvislosti s využitím dusíku, a na závěr řepkový odrůdový víceboj, kde se ukázalo, že si hybridy Rapool v různých soutěžích a pokusech napříč republikou stále drží většinu medailových pozic oproti konkurenci.

 

Po přestávce se Ing. Luděk Novotný, produktový manažer obilnin SAATEN-UNION věnoval hlavnímu portfioliu pšenic pro letošní sezónu, včetně významné novinky PONTIFORM, načež jej vystřídal u mikrofonu Ing. Pavel Ježek, Ph.D., vývojový manažer společnosti a produktový manažer hybridních obilnin, který vyzdvihnul význam a novinky hybridních pšenic v sortimentu a rovněž se věnoval hybridnímu žitu, které má nemalý podíl v zastoupení obilnin společnosti SAATEN-UNION.

 

Konference byla zakončena shrnutím významných událostí, které nás v nové sezóně čekají, včetně polních dní a dalších akcí, a poděkováním za dosavadní přízeň a spolupráci s příslibem do budoucna. Poté se hosté odebrali k diskusi o proběhlých tématech a k nachystanému skvělému obědu. Již nyní se můžeme těšit na příští konferenci, opět ve Stříteži u Jihlavy za rok.