DŮLEŽITÉ JUBILEUM V RAPOOL

Německá šlechtitelská společnost DSV slaví 100letý příběh úspěchu.

„Pojďme se všichni vrátit na zem“ – s těmito slovy pozdravil Dr. Eike Hupe (předseda představenstva DSV AG - společníka Rapool) na konci měsíce dubna obchodní partnery, spolupracovníky a účastníky společenského večera německého svazu šlechtitelů při příležitosti stoletého jubilea DSV na šlechtitelské stanici  Salzkotten/Thüle. „Pod tímto heslem probíhá náš jubilejní ročník, protože půda je jedním ze základních zdrojů zajišťující výživu lidstva. DSV přispívá již 100 let k půdní udržitelnosti tvorbou inteligentních systémů zakládání porostů a tím ke zdraví půdy a současně k trvalému úspěšnému pěstování.“

 

DSV se zabývá výzkumem, šlechtěním, výrobou a prodejem osiva z vlastní produkce. Zaměstnává 750 lidí v 8 dceřiných společnostech v celém světě s produkcí 72 000 tun osiva a obratem 25 milionů EURO.  Hlavní plodiny jsou kulturní trávy, krmné luskoviny, řepka, kukuřice, obilniny a meziplodiny.

 

Špatný stav půdy a nedostatek osiva byly hlavní důvody, proč zemědělci v Landsberg an der Warthe – dnes Gorzów Wielkopolski v Polsku – založili v roce 1923 Německou šlechtitelskou společnost. Nejprve bylo cílem v DSV nastartovat šlechtění krmných plodin.  Důsledky druhé světové války však postavily společnost před velké výzvy. Rudá armáda procházela na konci války přes Landsberg. Tehdejší vedoucí stanice zachránil nejdůležitější šlechtitelský materiál a převezl ho do Lippstadtu v severním Porýní Vestfálsku. Tam se mu podařilo znovu zbudovat DSV, čímž byl položen základní kámen pro další rozvoj. V roce 1951 dosáhl  DSV status největší semenářské firmy krmných plodin v západním Německu s množitelskými plochami 5.000 ha. V roce 1966 začalo DSV se šlechtěním řepky a v roce 1974 bylo DSV jedním ze 4 zakladatelů společnosti Rapool-Ring GmbH. Rapool  je v současné době národním i mezinárodním symbolem pro kvalitní řepku. Po sjednocení v roce 1991 DSV převzalo šlechtitelskou stanici Leutewitz u Drážďan a tím vstoupilo i do šlechtění obilnin

 

Mezinárodní význam

 V roce 2023 je DSV skupina mezinárodně nejúspěšnější šlechtitelskou a semenářskou firmou s dceřinými společnostmi v Polsku, Francii, Velké Británii, Ukrajině, Holandsku, Dánsku, Kanadě a Argentině. DSV je rovněž společnost známá úspěšným šlechtěním trav, luskovin a rovněž inovativních kvalitních řepek a obilnin.

 

Specializované šlechtění

Do DSV patří kromě centrály v Lippstadtu různé šlechtitelské a zkušební stanice a zařízení na zpracování osiv. Na 9 šlechtitelských stanicích o ploše více než 1.200 ha probíhá šlechtění odrůd. Odrůdy jsou šlechtěny na adaptaci evropským půdně-klimatickým podmínkám a zdravotní stav za účelem splnění náročných požadavků mezinárodních trhů s osivy. 12 % obratu je investováno do výzkumu a vývoje. DSV využívá moderní zařízení, vybavení a laboratorní techniky klasické šlechtitelské práce na poli, ve skleníku a laboratořích. Další vývoj podporuje také mnohostranná výzkumná spolupráce. Za tímto účelem spolupracuje DSV s různými partnery v oblasti vědy, hospodářství, zájmových a servisních sdružení.

 

Výroba osiv na nejvyšší úrovni

Výroba osiv patří k základním činnostem DSV. Více jak 1.600 zemědělců množí osiva v Německu, Dánsku, Polsku, Česku, Holandsku a Kanadě na ploše cca 50.000 ha. Na každé lokalitě jsou množitelé v kontaktu se specialisty z DSV, aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality produkce. Za tím účelem jsou k dispozici rovněž laboratoře k hodnocení kvality osiv, moderní stroje a zařízení k posklizňovému zpracování, úpravě osiv, moření a balení. 

 

Experti na půdu a jejich činnost

DSV je také inovátor ve vývoji nových, inteligentních systémů pěstování. Promyšlené systémy pěstování přispívají ke zvyšování biodiverzity, podpoře půdního zdraví a úrodnosti. Široké spektrum plodin nabízí specifická řešení osevních postupů.

„Omezení v ochraně rostlin a používání hnojiv a stoupající náklady na energii jsou stejnou výzvou jako globální oteplování. Stále důležitější jsou proto investice do výzkumu a rozvoje šlechtění s cílem šlechtit klimaticky stabilní a zdravé odrůdy, které bude snadné umístnit na trhu. S tímto vědomím „blíže k půdě“, tak bude do budoucna DSV podporovat své klienty.“ To prohlásil Clive Krückemeyer (člen představenstva DSV AG) u příležitosti oslav jubilea.

V souvislosti s oslavami 100letého jubilea vysadí DSV na všech svých lokalitách a stanicích celosvětově 100 stromů. Tyto budou symbolem růstu, půdní úrodnosti a udržitelnosti.