DOMINATOR – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ HYBRID STŘEDNÍCH, JIŽNÍCH, VÝCHODNÍCH ČECH A VYSOČINY

Zásadním přínosem nových hybridů Rapool je spojení vysokých výnosů se špičkovou olejnatostí a adaptabilitou různým půdně-klimatickým podmínkám. Nový výnosový potenciál má své pevné základy v rezistenci proti viru žloutenky vodnice TuYV a nové rezistenci proti fomě RlmS.

Unikátní nabídku na trhu s osivem řepky ozimé představuje kombinace obou těchto rezistencí. Nové šlechtění přináší pěstitelům nepřehlédnutelné praktické výhody, umožňující se lépe vypořádat s novými limity při pěstování řepky.

DOMINATOR nedávno rozšířil nabídku nových adaptabilních hybridů reagujících na neustále se zvyšující požadavky praxe. Je to středně raný hybrid se středně vysokými rostlinami (149 cm), odolnými proti poléhání (8,6; registrace ÚKZÚZ). Hybrid přináší kombinaci dvou odolností. Jednak geneticky podmíněnou rezistenci TuYV (gen R54) kontrolující virus žloutenky vodnice a novou rezistenci vůči fomové hnilobě lodyhy RlmS (dříve označovanou APR37 - adult plant resistance). Kombinace těchto rezistencí je na našem trhu naprosto unikátní.

 
 

Zabudováním RlmS rezistence dochází k podstatnému zlepšení odolnosti proti hnilobě kořenového krčku a lodyhy. RlmS významně rozšiřuje spektrum dostupných rezistencí na tuto chorobu. Opakované pěstování odrůd se stejnou rezistencí provokuje vznik nových ras, které překonávají danou rezistenci. Genetická výbava kombinující TuYV a RlmS rezistence přináší jistější nasazení hybridu také v osevních postupech s vyšším podílem řepky, v ročnících s vyšším infekčním tlakem.

 

Ozimá řepka musí reagovat na nové výzvy. Důvodem je změna klimatu, zákazy používání některých prostředků na ochranu rostlin a redukované hnojení. Rychle dochází ke změnám podmínek prostředí a z tohoto důvodu narůstá množství škodlivého hmyzu a tlak chorob. DOMINATOR kombinuje vynikající zdravotní stav, střední výšku porostu s velmi vysokou odolností proti poléhání a mimořádnou olejnatost s vysokým výnosem semen. S touto výbavou je lépe schopen zajišťovat vysoké výnosy respektující současné i nové limity při pěstování řepky.

 

VE ČTYŘECH REGIONECH NA PRVNÍM MÍSTĚ U ČLENŮ SPZO VE SKLIZNI 2022

Na základě šetření běžných ploch v praxi u členů SPZO dosáhl DOMINATOR nejvyššího výnosu mezi pěstovanými hybridy v regionech: jižní Čechy, střední Čechy, východní Čechy a Vysočina, tedy ve čtyřech regionech z devíti (viz tabulka).

 

NEJOLEJNATĚJŠÍ REGISTROVANÝ HYBRID NA TRHU

DOMINATOR je nejolejnatější registrovaný hybrid se 45,43 % oleje (při 8 % vlhkosti semen, SDO 2020-2022). V poloprovozních pokusech ČZU Praha (2021/22) dosáhl z průměru lokalit Hrotovice, Humburky, Chrášťany, Kelč, Nové Město, Koloveč a Velké Hoštice nejvyššího výnosu oleje (2,16 t/ha, při 8 % vlhkosti) a zároveň druhého nejvyššího výnosu semen (4,96 t/ha při 8% vlhkosti, zdroj ČZU Praha).

 

O kvalitách hybridu DOMINATOR se s námi nás každoročně dělí jeho úspěšní pěstitelé:

DOMINATOR OPAKOVANĚ DOMINANTNÍ

Název podniku: VOD Kadov, okres Strakonice                            

Bc. Karel Dobřemysl, předseda podniku VOD Kadov.
 Bc. Karel Dobřemysl, předseda podniku VOD Kadov.
                    

Výměra orné půdy: 1100 ha

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: lehké písčité

Struktura RV: 18 % řepka, 32 % obiloviny, 1,5 % brambory, 48,5 % pícniny na orné půdě

 

 „Podzimní vývoj DOMINATORu byl standardní jako každý podzim. Velmi dobře reaguje na širší rozteč řádků a na jaře rychle regeneruje. Při včasném 1. přihnojení zesiluje kořen a zakládá další větve. Má skvělý zdravotní stav, zejména odolnost verticiliu a hlízence. V našich podmínkách, kde jsou nevyrovnané pozemky, ukazuje DOMINATOR další důležitou vlastnost, kterou je plasticita. U nás máme kyselé podloží, ze kterého vznikly půdy s nízkým pH. Standardně je pH 5,0-5,5. Snažíme se pravidelně vápnit dolomitickým vápencem v dávce 2 t/ha a v průběhu vegetace dohazujeme granulovaný vápenec (Kalkgran). Na intenzifikační faktory je reakce DOMINATORu přímo ukázková“.

Bc. Karel Dobřemysl, předseda VOD Kadov

 

Výnosy hybridu DOMINATOR v podniku VOD Kadov:

sklizeň 2022: výnos 5,1t/ha ze 110 ha

sklizeň 2021: výnos 5,1 t/ha z    80 ha

sklizeň 2020: výnos 4,8 t/ha ze  40 ha

sklizeň 2019: výnos 5,1 t/ha z      5 ha

AGROTECHNIKA:

 

Předplodina: pšenice ozimá

Zpracování půdy a příprava: podmítka, radličkové kypření do 20 cm, radličkové kypření do 30 cm

Termín setí:  28. - 29. 8. 2021, 0,7-0,8 VJ/ha, hloubka setí do 2 cm, rozteč řádků 28,4 cm

Hnojení podzim: hnůj 20 t/ha, fugát před setím 10 m3

Ochrana podzim: herbicid, výdrol, regulace, 2x insekticid na dřepčíka, Fulhum + Agriful, Bór

Hnojení jaro: LAS 0,3 t/ha, DASA 0,15 t/ha, DASA 0,15 t/ha, dohnojeno do 16. 3., SAM 0,01 t/ha do květu,  Kalkgran 0,3 t/ha (vápenaté hnojivo do kyselých zón)

Ochrana jaro:  2x krytonosec, bór, regulace

Do květu: Propulse

 

Sklizeň: 15. - 16. 8. 2022

Výnos  Dominator:        5,1 t/ha ze 110 ha

Výnos řepky celkem:     4,1 t/ha z 230 ha

 

 

DOMINATOR – V KAŽDÉ SKLIZNI NADPRŮMĚRNÝ VÝNOS

 

Název podniku: Rolnická společnost Lesonice a.s.

Agronom: Zbyněk Pokorný, Filip Daňhel

Výměra orné půdy: 3 500 ha

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 631 mm (2022)

Půdy: od písčitých, lehkých po střední

Struktura RV: řepka ozimá 550 ha, pšenice ozimá 1 000 ha, žito 110 ha, oves 50 ha, sója 50 ha, kukuřice sil. 500 ha, mák 130 ha, vojtěška 200 ha, pícniny a ostatní 910 ha.

 

 

„Usilujeme o maximální využití výnosového potenciálu špičkových hybridů Rapool. Klademe proto velký důraz na pěstební technologii, kterou přizpůsobujeme potřebám rostlin. S DOMINATORem máme dobrou zkušenost již z předešlých let. Každoročně nám přinesl nadprůměrný výnos. Pozadu nezůstal ani v loňské vegetaci. Ta byla po zasetí a po celý podzim negativně ovlivněna suchem. DOMINATOR tady svým raketovým růstem získal náskok. Díky výborné vzcházivosti kvalitního osiva a precizní přípravě snižujeme výsevek na 0,6 – 0,8 VJ/ha.  Využíváme speciální hnojiva s vybalancovaným poměrem živin přesně pro potřebu řepky. Samozřejmostí je hloubkové kypření, včasné setí a cílená ochrana proti chorobám a škůdcům. DOMINATOR opakovaně odvedl perfektní práci a tradičně navýšil podnikový průměr našich řepek.“

Zbyněk Pokorný a Filip Daňhel, Rolnická společnost Lesonice

 

Sklizeň:

Výnos DOMINATOR 4,83 t/ha ze 105 ha

Celkový výnos řepky v podniku celkem 4,60 t/ha z 550 ha

 

 

Agrotechnika:

Předplodina: pšenice ozimá, žito ozimé

Zpracování a příprava půdy: podmítka HORSCH Joker po sklizni předplodiny + hloubkové kypření HORSCH Tiger před setím

Termín setí: 05. 08. – 10. 08. 2021

Hnojení

podzim – 30 m3/ha digestát před setím, 200 kg/ha NPK 4-21-36+B (ŘEPKA OPTI) pod patu, 100 kg/ha NITRO S OPTI, bór 2 l/ha

jaro – 300 kg/ha DASA, 200 kg/ha ledek, 100 kg/ha DAM + Stabiluren, bór 3 l/ha

Ochrana

podzim – Butisan Complete 1,8 l/ha, Gallant 0,8 l/ha, Caryx 0,8 l/ha + insekticid, Galera 0,2 l/ha, Lynx 1l/ha

jaro – Retacel 0,8 l/ha + insekticid, Topsin 1 l/ha + insekticid, Pictor 0,5 l/ha, Atonik 0,6 l/ha

Průběh vegetace: sucho po zasetí – horší vzcházení a na podzim 2021 – slabší rostliny před zimou

 

DOMINATOR VÝNOSOVĚ STABILNÍ

Název podniku: VOD Jetřichovec

Možná budoucí agronomka VOD Jetřichovec obklopená "zlatem" hybridu DOMINATOR.
 Možná budoucí agronomka VOD Jetřichovec obklopená "zlatem" hybridu DOMINATOR.

Agronom: Bc. Michal Pekař 

Výměra orné půdy: 1 850 ha  

Nadmoř. výška: 550-600 m n. m.

Srážky  2022: 690 mm

Půdy: střední                

Struktura RV: 11 % řepka oz., 46 % obiloviny, 43 % krmné plodiny

„Podzim byl velmi náročný na insekticidní ochranu, jednoznačně to vidím v zákazu insekticidních mořidel. Jaro již proběhlo standardně, bez větších výkyvů. Všechny operace jsme provedli včas. Hlavní problém sezony 21/22 nastal o žních. U nás totiž začalo na začátku žní velmi deštivé počasí, tím pádem jsme se dostali do časového presu. Hledala se každá vhodná chvíle, kdy sklízet. Nebyl čas čekat na dozrání porostu. Zkrátka jsme v té chvíli dali přednost vrabci v hrsti před holubem na střeše. Víme, že nám na poli zůstalo část výnosu (10 %). I tak dosáhl DOMINATOR na velmi pěkný výsledek 4,55 t/ha a znovu potvrdil výnosovou stabilitu.“ říká agronom Bc. Michal Pekař.

 

Agrotechnika:

Předplodina: jarní ječmen

Zpracování půdy a příprava: TERRIA radličkový kypřič (do 22 cm) 

Termín setí: 21. 8. 2021, výsevek 1VJ, hloubka setí do 2 cm 

Ochrana podzim:  Butisan + Command, výdrol Zetrola, 3x pyrethroid, Caramba

Hnojení podzim: digestát 30 t/ha před setím

Hnojení jaro: 1. 3. 0,2 t/ha LAD, 18. 3. 0,2 t/ha LAD, 10. 4. 150 l/ha DAM

Ochrana jaro: 29. 3. insekticid, 13. 4. insekticid + Toprex

Do květu: Gazele, Pictor

 

Sklizeň: 8. 8. 2022

Výměra DOMINATOR: 60 ha, výnos 4,55 t/ha

Řepka ozimá celkem: 205 ha, výnos podniku 4,3 t/ha