Současný vývoj na trhu s řepkou

27. března 2023

 

Globální trh s olejninami stále bojuje o srovnání základů nabídky a poptávky ve snaze udržet  proměnlivost neobvykle vysoko. Očekávaná světová produkce je na vysoké úrovni 78,9 mil. tun v ročníku 2022/23, což je o 12 mil. tun více než v roce předcházejícím. Velké zásoby na začátku sezóny rozšířily zvýšení světových dodávek na 12,3 mil. tun ve srovnání s poklesem 2,1 mil. tun v ročníku 2021/22.

 

Avšak, vlivy těchto drastických změn z vážného nedostatku ve světové produkci k nadbytku, který mohou být oživovány jen cenovými slevami. Ceny řepky a kanoly spadly do nových nízkých úrovní v EU a Kanadě v týdnu do 23. března.

 

Zásadní změny ve zvýšení zpracování řepky v následujících měsících pokračovaly v tlaku EU na ceny řepky v druhé  polovině března. Lisování řepky v EU se dostalo na odhadovanou úroveň, 1,3 mil tun v období leden/červen 2023, podporované velmi vysokými dodávkami a nastupujícími velkými importy (hlavně z Austrálie), což umožňuje dosažení nové vysoké hodnoty 23,8 mil. tun v období červenec/červen 2022/23 (1,8 mil. tun nad úroveň v předcházejícím roce).

 

Avšak, je třeba sledovat, zdali požadavky na řepku se dokážou stabilizovat tak, aby absorbovaly  výrazné zvýšení výroby řepky. Relativně slabá poptávka konzumentů jak zahraničních, tak domácích se projevuj poklesu zájmu o nakupování  řepkového oleje. Méně než zpočátku očekávané používání řepkového oleje pro výrobu biodieselu dále komplikuje situaci.

 

Ceny řepky Rotterdamu se ponořily na 3leté minimum z US-$ 898 z 23.března o 27% tj. o US-$ 330 pod průměr v prosinci 2022. Současné dispoziční problémy v EU dokonce zatlačily řepkový olej do diskontních cen v důsledku sojového oleje z Jižní Ameriky a také Malajsijského oleje v nedávných dnech, což podpořilo prodeje do cenově citlivých trhu (hlavně do Číny).

 

Avšak tento cenový rozptyl může být jen dočasný, když vezmeme do úvahy relativně malé nadbytky v dodávkách řepkového oleje v Evropě ve srovnání s globálními objemy palmového a sojového oleje. Konzumenti už údajně reagovali, což vedlo k obratu v cenách jak řepky, tak řepkového oleje během dvou dní do 27. března.

           

Pesimistické základy současného trhu s řepkou kontrastují s optimistickým scénářem u sóji. Světové dodávky sóji jsou dostatečně velké, i když byla velmi nízká sklizeň v Argentině, díky rekordní sklizni v Brazílii v tomto roce. Při podrobnějším hodnocení vývoj v období leden/červen odhaluje logistické problémy. Je málo farmářů, kteří prodávají a další důvody, které redukují lisování sóji ve světě o 4-5 mil.tun v období leden/červen 2023.

 

V současné době dodávky produktů z řepky a rovněž ze slunečnice udržují ceny v defenzivě. Ale to by se mohlo změnit v období červenec/prosinec 2023. Více podrobností bude uvedeno v OIL WORLD Monthly ke dni 24.března 2024.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.