HOSPODÁŘSKÝ PŘÍNOS TuYV HYBRIDŮ V PRAXI

Velmi významným pokrokem, který šlechtitelé RAPOOL nedávno učinili, bylo představení nové standardní odolnosti vůči viru žloutenky vodnice (TuYV). Odolnost vůči TuYV má vedle aktivní ochrany před virem TuYV pozitivní vliv také na celkovou vitalitu rostliny - vývoj kořenového systému a listové růžice.

Dynamický podzimní vývoj TuYV hybridů umožňuje rostlinám utilizovat více živin již v podzimním období. TuYV hybridy díky tomu efektivněji využívají investované živiny. Výsledky v uplynulém tříletém období potvrzují jejich přínos v pokusech i v praxi na běžných plochách.

Vitální rostliny s dynamickým podzimním vývojem

Vyšší vitalitu je možné u některých hybridů pozorovat již při klíčení a vzcházení. TuYV hybridy TEMPTATION, DOMINATOR, BATIS, JUREK neustále potvrzují vynikající sílu v počátečním vývoji rostlin, jak v rychlejší tvorbě listové růžice, tak ve vývinu kořenů. Rychlost spouštění klíčního kořene a nárůst kořenové hmoty je strategickým znakem šlechtění RAPOOL. Dynamický a rychlý vývoj rostlin tohoto typu šlechtění zajišťuje již od podzimu více základů pro tvorbu primárních větví.

 

Nové TuYV hybridy jsou efektivní v příjmu N            

Rychlá tvorba kořene a listů zajišťuje TuYV hybridům řepky také vyšší kompenzační schopnost. Dynamický vývoj mladých rostlin eliminuje následky poškození rostlin. Díky tomu jsou nové TuYV hybridy, např. JUREK, BATIS a MANHATTAN, odolnější vůči nepříznivým vlivům. To pozitivně ovlivňuje vývoj rostlin v podzimním období a množství přijatých živin. Rostliny se při adaptaci změnám prostředí nadměrně energeticky nevyčerpávají a více energie využívají pro produkci výnosu. Na základě zkušeností s TuYV hybridy platí, že 1 kg dusíku přijatého na podzim má hodnotu 1,7 kg dusíku na jaře. Mezi první výsledky této šlechtitelské práce patří v praxi osvědčený hybrid TEMPTATION.    

Vyšší tvorba biomasy, vyšší ochrana před extrémy

Během vegetace je patrná geneticky podmíněná zvýšená tvorba větví druhého řádu. Větší objem fotosynteticky aktivní hmoty efektivně chrání šešule a semena středních a spodních pater před slunečním zářením a vysokými teplotami. V této jednoduché, ale účinné podstatě je kouzlo tvorby výnosu nových TuYV hybridů i při zvýšeném abiotickém stresu.

 

O 20 % více semen na každé rostlině

Výsledkem unikátní růstové dynamiky některých TuYV hybridů (např. TEMPTATION) je vyšší počet nasazených šešulí na rostlině a vyšší počet semen v šešuli. Tato specifická tvorba výnosu pozitivně ovlivňuje výnosy semen a olejnatosti za každého počasí.

 

Zlepšený zdravotní stav

Rostliny TuYV hybridů TEMPTATION, DOMINATOR, BATIS a JUREK tvoří nepřerůstající středně vysoké kompaktní porosty s vynikající odolností proti poléhání. V kombinaci se středně raným kvetením dozrávají homogenně v celém profilu plodného patra. Společně s vynikajícím zdravotním stavem – odolnostmi vůči hlízence, verticilliu, fomě a TuYV rezistencí excelují svými výnosy navzdory počasí. Na základě dosažených výsledků v pokusech a na běžných plochách v praxi Rapool TuYV hybridy v uplynulých třech letech prokázaly zvýšenou toleranci vůči abiotickým stresům. Hybrid TEMPTATION je dnes základem každé úspěšné odrůdové skladby zemědělského podniku.

Zásadním přínosem nových hybridů Rapool je spojení vysokých výnosů se špičkovou olejnatostí a adaptabilitou různým půdně-klimatickým podmínkám. Nový výnosový potenciál má své pevné základy v rezistenci proti viru žloutenky vodnice TuYV a nové rezistenci proti fomě RlmS. Unikátní nabídku na trhu s osivem řepky ozimé představuje kombinace obou těchto rezistencí (např. DOMINATOR).

Nové šlechtění přináší pěstitelům nepřehlédnutelné praktické výhody, umožňující se lépe vypořádat s novými limity při pěstování řepky. Odolnost vůči TuYV je u hybridů šlechtění RAPOOL standardní vlastností, jako např. odolnost vůči fomě, verticiliu a hlízence. Nové hybridy jsou rovněž odolné vůči praskání šešulí, mají vyšší toleranci k suchu a jsou mrazuvzdorné, jako například nový MANHATTAN.

.

Bc. Pavel Stárek, Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

Rapool CZ s.r.o.