TEMPTATION - Nejúspěšnější hybrid v české praxi za poslední čtyři roky

Výsledky pokusů poskytují velmi důležité informace o výnosové úrovni, kvalitě a dalších hospodářsky významných vlastnostech zkoušených odrůd. Jsou bezesporu nenahraditelným zdrojem prvotních informací o reakci odrůd v různých pěstebních podmínkách. Hlavním faktorem rozhodujícím o úspěchu odrůdy jsou však její výsledky v praxi. 

ZÁKLAD PRO SLUŠNÝ VÝNOS

Podnik: ZOD Brniště, okr. Česká Lípa

Agronom p. Daniel HORVÁTH

Výměra: 2 425 ha

Nadmořská výška: 290 - 320 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: lehké až středně těžké

Struktura RV: 52 % pšenice ozimá, 23 % řepka ozimá, 10 % kukuřice, 6 % hrách, 9 % ostatní

 

„TEMPTATION v hledáčku nosných odrůd máme už druhým rokem. V loňském roce 2022 jsme jej pěstovali na 131 ha s výnosem 4,81 t/ha. Z dosavadních zkušeností se nám TEMPTATION jeví jako odrůda s velmi dobrým genetickým potenciálem, který vyzdvihuje jeho zdravotní stav a plastičnost k různým podmínkám pěstování. Jeho středně vysoký nepoléhavý porost s mohutným větvením, bohatým nasazení dlouhých šešulí s vysokou HTZ dává základ pro slušný výnos, což nám předvedl na honu s výměrou 52 ha, kde bylo dosaženo výnosu 5,13 t/ha.“

Daniel Horváth, agronom ZOD Brniště

 

ČTYŘI ROKY = ČTYŘI REKORDY 

Podnik: RAVA Křenice zemědělský podnik spol. s r.o., okres Praha Východ

Výměra: 1500 ha

Nadmořská výška: 290 - 405 m n. m.

Průměrné srážky: 610 mm

Půdy: středně těžké až těžké

Struktura RV: 20 % pšenice ozimá, 20 % ječmen jarní, 20 % řepka oz., 20 % kukuřice, 20 % vojtěška a trávy na O.P.

 

„S TEMPTATIONEM jsme prožili už několik žní a pokaždé to byla trefa do černého. Pro nás je to hlavní hybrid řepky s podílem ve výměře přes 50 %.  Čtyři roky, čtyři rekordy - výnos, olejnatost a zdravý nepolehlý porost. Loni nám pomohl výnosem 5,05 t/ha ze 155 ha k celkovému výsledku 4,75 t/ha z 330 ha. TEMPTATION je hybrid pod který se podepíšu krví!“

Ing. Václav Řezáč, hlavní agronom RAVA Křenice

 

Agrotechnika:

Předplodina: jarní ječmen, sláma rozdrcená, podmítka

Zpracování půdy: kypřič Lemken Karat 20 - 25 cm

Příprava: rotační brány v secí kombinaci

Termín setí, výsevek, hloubka: 15. - 24.8., 1 VJ/ha, 1,5 - 2 cm

Herbicidy: Butisan complete 2,25 l/ha, 1x výdrol 

Hnojení: podzim: 100 l/ha DAM 390 + stabiluren na rozklad slámy, 2 q/ha NPK před setím, 2 x 0,7 l Bór, jaro: Kieserit 1,5 q/ha (leden), 2 q/ha močovina (únor), 2 x 125 l/ha DAM 390 v ½ a na konci března, 2 x 0,7 l Bór

Regulace: Orius 1 l/ha v 6. - 8. listu, 21.4. Efilor 0,6 l/ha + TS VIN 0,15 l/ha

Ochrana: 4 x dřepčíci na podzim, 1 x mšice, 27.3. Rapid, 1.4. Acetamiprid

Fungicid do květu: 28.5. Pictor 0,5 l/ha + TS SIlVA

Bez lepení

Sklizeň: 24.7.- 10.8. 2022

 

 

SPOKOJENOST S VÝNOSEM

Název podniku: ZD Jindřichův Hradec, okr. Jindřichův Hradec

Agronom:  Bc. Adam Picka

Výměra orné půdy: 1 134 ha

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: střední                     

Struktura RV: 57 % obiloviny+mák, 26 % řepka, 17 % krmné plodiny

 

„V ZD Jindřichův Hradec se začalo s pěstováním odrůdy TEMPTATION v hospodářském roce 2020/21 na základě jeho vysokých výnosů, kterých dosahoval v pokusech SPZO i v provozních podmínkách. Již v tomto roce jsme byli v podniku s výnosem TEMPTATIONu velmi spokojeni. V roce 2021/2022 jsme opět zaseli TEMPTATION na výměře 55 ha a dosáhli nejvyššího výnosu 4,4 t/ha v oblasti Jindřichohradecka. Velkou předností u TEMPTATIONu byl ve sklizni 2022 vedle vysokého výnosu i vysoký obsah oleje v semeni (44 až 46 %).“ říká agronom podniku Bc. Adam Picka.

 

AGROTECHNIKA:

Předplodina: jetel

Zpracování půdy a příprava: podmítka 2x (disky a radličky) 

Termín setí: 10. 8. 2021, výsevek 0,9 VJ, hloubka setí 2 cm 

Ochrana podzim: Butisan Duo 2,5 l/ha, Galera podzim 0,2 l/ha, Endotor 1,5 l/ha + Nexide 0,08 l/ha

Hnojení podzim:  0,1 t/ha NPK+S, MO 0,1 t/ha                                                              

Jaro: LAS 0,25t/ha, DASA 0,15 t/ha, DAM 150 l/ha

Ochrana jaro: Nexide 0,08 l/ha, Efilor 1,0 l, Nexide 0,08 l/ha + Mospilan 0,18 kg/ha

Fungicid do květu: Aceptir 200 SE 0,25 l/ha, Pictor 0,5 l/ha

Po sklizni: Contans

Sklizeň: 3. 8. 2022 

Výměra TEMPTATION                     55 ha                      výnos  4,4 t/ha

Řepka celkem                                  300 ha                    výnos podniku  3,5 t/ha