Současný vývoj na trhu s řepkou

Listopad 2022

Evropské ceny řepky se zotavily začátkem listopadu. Očekávaní je brzděno nejistým výhledem na export zrnin a olejnatých semen z oblasti Černého moře, a rovněž je očekávaný pesimistický výhled v nabídce & poptávce, pokud jde o řepku ozimou a jarní.  Ceny sojového oleje tlačí nahoru i ceny rostlinných olejů a olejnin. U sojových olejů nastává nedostatek u hlavních vývozních zemí.

Světová produkce ozimé a jarní řepky mění směr a stoupá více, než se očekávalo a nyní je předpověď dosažení rekordní produkce 76,2 mil. tun v ročníku 2022/23, zvýšení o 9,6 mil tun nebo 14 % v jednom roce. V současné době existuje velmi široké rozpětí odhadů pro Austrálii, se zvláštním zřetelem na možné škody, které způsobily silné deště a lokální záplavy ve východních produkčních regionech, které jsou klíčové z hlediska produkce. Dle našeho názoru další zvýšení ploch pěstování o 0,4 mil ha v tomto roce znamená zvýšení produkce řepky  na 7,1 mil. tun (vs. 6,9 mil tun v roce 2021), což představuje průměrné zvýšení výnosu cca o 8 %.

My jsme také zvýšili naše odhady, pokud jde o Kanadu, Rusko a USA. V Indii se zvyšují plochy řepky. I když jsme očekávali pokles, bude produkce v tomto ročníku okolo 10,3 mil. tun.

Zvýšení produkce znamená dosažení rovnováhy ve světovém exportu ozimé a jarní řepky v úrovni 3,5 mil. tun v roce 2022/23. Dodávky stagnují na úrovni 3,6-3,7 mil. tun v období červenec/září, v důsledku nižších exportů z Kanady (z důvodu neobvykle nízkých zásob na skladě), které ale byly nahrazeny vyššími objemy z Austrálie. Avšak, světové požadavky na ozimou a jarní řepku se zotavily v minulých měsících s přispěním silně nižších cen. 

Znovu obnovené dodávky kanadské řepky se projevily ve druhé polovině září a v říjnu. Tento trend je očekáván i nadále, a je tak připomínkou tohoto roku v období leden/červen 2023.

Největší zvýšení ve světových importech ozimé a jarní řepky se očekává v tomto ročníku v Číně. Poměrně vysoké prodeje kanadské řepky do Číny byly uskutečněny nedávno. Zotavení z nízké úrovně importů bylo způsobeno i zvýšením importů Pakistánu a Spojených arabských emirátů.

Rostoucí požadavky, jak na domácí zpracování lisovnami, tak klíčovými dovozními zeměmi, rovněž tak zvýšení globálních cen rostlinných olejů, to vše podporovalo nárůst ceny kanadské řepky. Kanadské ceny řepky se zvýšily i s ohledem na zvýšení cen rostlinných olejů v USA, zvláště se to projevilo u prémiové kanadské řepky ve Vancouveru ve srovnání s cenou řepky v severozápadní Evropě.

Avšak, současné tržní ceny jsou považovány za příliš nadhodnocené z hlediska očekávaných rekordních dodávek řepky na úrovni 82 mil. tun v tomto ročníku. Lze očekávat zvýšení lisování řepky o 5 mil. tun na rekordních 69-70 mil. tun v období červenec/červen 2022/23, včetně zvýšení světových zásob na konci ročníku o 3-4 mil. tun.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.

Světová produkce ozimé a jarní řepky mění směr a stoupá více, než se očekávalo a nyní je předpověď dosažení rekordní produkce 76,2 mil. tun v ročníku 2022/23, zvýšení o 9,6 mil tun nebo 14 % v jednom roce. V současné době existuje velmi široké rozpětí odhadů pro Austrálii, se zvláštním zřetelem na možné škody, které způsobily silné deště a lokální záplavy ve východních produkčních regionech, které jsou klíčové z hlediska produkce. Dle našeho názoru další zvýšení ploch pěstování o 0,4 mil ha v tomto roce znamená zvýšení produkce řepky  na 7,1 mil. tun (vs. 6,9 mil tun v roce 2021), což představuje průměrné zvýšení výnosu cca o 8 %.

My jsme také zvýšili naše odhady, pokud jde o Kanadu, Rusko a USA. V Indii se zvyšují plochy řepky. I když jsme očekávali pokles, bude produkce v tomto ročníku okolo 10,3 mil. tun.

Zvýšení produkce znamená dosažení rovnováhy ve světovém exportu ozimé a jarní řepky v úrovni 3,5 mil. tun v roce 2022/23. Dodávky stagnují na úrovni 3,6-3,7 mil. tun v období červenec/září, v důsledku nižších exportů z Kanady (z důvodu neobvykle nízkých zásob na skladě), které ale byly nahrazeny vyššími objemy z Austrálie. Avšak, světové požadavky na ozimou a jarní řepku se zotavily v minulých měsících s přispěním silně nižších cen. 

Znovu obnovené dodávky kanadské řepky se projevily ve druhé polovině září a v říjnu. Tento trend je očekáván i nadále, a je tak připomínkou tohoto roku v období leden/červen 2023.

Největší zvýšení ve světových importech ozimé a jarní řepky se očekává v tomto ročníku v Číně. Poměrně vysoké prodeje kanadské řepky do Číny byly uskutečněny nedávno. Zotavení z nízké úrovně importů bylo způsobeno i zvýšením importů Pakistánu a Spojených arabských emirátů.

Rostoucí požadavky, jak na domácí zpracování lisovnami, tak klíčovými dovozními zeměmi, rovněž tak zvýšení globálních cen rostlinných olejů, to vše podporovalo nárůst ceny kanadské řepky. Kanadské ceny řepky se zvýšily i s ohledem na zvýšení cen rostlinných olejů v USA, zvláště se to projevilo u prémiové kanadské řepky ve Vancouveru ve srovnání s cenou řepky v severozápadní Evropě.

Avšak, současné tržní ceny jsou považovány za příliš nadhodnocené z hlediska očekávaných rekordních dodávek řepky na úrovni 82 mil. tun v tomto ročníku. Lze očekávat zvýšení lisování řepky o 5 mil. tun na rekordních 69-70 mil. tun v období červenec/červen 2022/23, včetně zvýšení světových zásob na konci ročníku o 3-4 mil. tun.

 

Aktualizaci připravil Mielke GmbH – Global Oil World, Hamburg, Německo, který analyzuje a předpovídá vývoj trhu s olejninami, tuky a olejnatými pokrmy. Na odkazu www.oilworld.de se nachází více podrobností o společnosti a jednotlivých službách.