Dokonalý výsledek s hybridy RAPOOL

Podnik: Rolnická společnost Lesonice a.s.

Výměra: 5 500 ha zemědělské půdy

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 644 mm za rok (2020 – 742 mm)

Půda: střední

Struktura RV: řepka oz. 600 ha, pšenice oz. 1900 ha, kukuřice sil. 900 ha, kukuřice zrno 100 ha, žito oz. senáž 150 ha, žito oz. zrno 120 ha, mák 150 ha, hrách 150 ha, sója 60 ha, pícniny a ostatní 1370 ha

„Pěstební technologii přizpůsobujeme potřebám rostlin, aby ve správný čas měly k dispozici vše potřebné. Kromě digestátu přihnojujeme i speciálně pro řepky optimalizovaným NPK. Samozřejmostí je hloubkové kypření a setí v časném termínu. S kvalitními osivy dosahujeme výborné vzcházivosti, a tak si můžeme dovolit nižší výsevek (cca 0,6-0,8 VJ/ha). Hybridy na to skvěle reagují, důležité je, aby jim nechyběly živiny a byly dostatečně ošetřené proti chorobám a škůdcům. Dobře založené porosty mají na jaře hluboký a robustní kořenový systém, který pomáhá rostlinám přečkat krátkodobé přísušky.

Na celkovém výsledku má důležitý podíl výběr dobré genetiky. V loňském roce odvedl špičkovou práci jak hybrid DOMINATOR (4,78 t/ha), tak i TEMPTATION (4,71 t/ha) a ATORA (4,4 t/ha), které byly nad průměrem podniku a měly důležitý podíl na finálním výnosu 4,34 t/ha z 585 ha.“

 

Agronomové Zbyněk Pokorný a Filip Daňhel

 

 

 

 

Agrotechnika:

Předplodina: žito ozimé, pšenice ozimá

hnojení před setím: digestát 30 m3, pod patu 200 kg optimalizované NPK 4-36-14 + Bór

Zpracování půdy: po sklizni předplodiny podmítka HORSCH Joker, před setím hloubkové kypření HORSCH Tiger

Termín setí, výsevek, hloubka setí: 6.8.-21.8., 1-2 cm hloubka, výsevek 0,6-0,8 VJ/ha (Horsch FOCUS)

12.-29..8. herbicid Butisan Complete 1,8 l

4.9. Gallant 0,8 l 

9.9. regulace Caryx 0,8 l + Bor 1 l + insekticid

20.9. Galera 0,2 l

24.9. Lynx 1 l + Bór 1 l

20.11. DASA 100 kg

20.2. DASA 300 kg

10.3. ledek 300 kg

26.3. Bor 1 l + Retacel 0,8 l + insekticid

20.4. Topsin 1 l + Bor 1 l + insekticid

30.4. DAM 90 l + Stabiluren

21.5. Pictor 0,5 l + Atonik 0,6 l + 1 l Bór

 

Temptation 50 ha – výnos 4,71 t/ha

Dominator 88 ha - výnos 4,78 t/ha

Atora 137 ha - výnos 4,4 t/ha  

Průměr podniku 4,34 t/ha z 585 ha