TEMPTATION jediný nad 5 tun v POP SPZO

V pokusech POP SPZO 2021/22 se jedině TEMPTATIONU podařilo dosáhnout skvělého průměrného výnosu ze všech pokusných míst 5,01 tun z hektaru, čímž získal finální první místo v sortimentu B.

 

V sortimentu A pak první místo získal hybrid LG, ovšem s výnosem již pouhých 4,85 t/ha, což je jen průměr výnosů skupiny B.

 

 

 

 

 

 

V sortimentu A pak první místo získal hybrid LG, ovšem s výnosem již pouhých 4,85 t/ha, což je jen průměr výnosů skupiny B.