TEMPTATION jediný nad 5 tun v POP SPZO

V pokusech POP SPZO 2021/22 se TEMPTATIONU podařilo dosáhnout skvělého průměrného výnosu ze všech pokusných míst 5,01 tun z hektaru, čímž získal finální první místo v sortimentu B.