Rapool Seed Power

Unikátní technologie společnosti Rapool kombinující čtyři podmínky nezbytné pro maximální vzcházivost osiva:

 

 

 

V oblasti mořidel je to pak několik kombinací jednotlivých mořidel fungicidních a insekticidních pro co nejdelší ochranu osiva v půdě:

.

Mořidlo Premium SG:  obsahuje fungicidní mořidlo Scenic® Gold, RhizoFert®

.

Mořidlo Premium IP:  obsahuje fungicidní mořidlo Integral® Pro, Comcat®

.

Mořidlo Premium PLUS: obsahuje insekticidní mořidlo Lumiposa® a fungicidní mořidla Integral® Pro, Comcat®

.

Mořidlo Premium PLUS B: obsahuje insekticidní mořidlo Buteo® Start a fungicidní mořidla Scenic® Gold, Rhizofert®