Soutěž o nejkrásnější okamžik sklizně řepky RAPOOL 2021

Sdílejte s námi prostřednictvím facebooku své nejkrásnější zážitky při sklizni naší řepky RAPOOL v letošním roce 2021 a soutěžte o lákavé ceny:

1. cena: DJI pocket kapesní kamera

2. cena: Vlhkoměr na obilniny

3. cena: 2 výsevní jednotky top hybridu RAPOOL

4. cena: 1 výsevní jednotka top hybridu RAPOOL

5. cena: 1 výsevní jednotka top hybridu RAPOOL

 

Sdílet své fotografie a videa můžete sdílet zde.

 

Podmínky soutěže:

§ 1 Všeobecné

Účast v soutěži na stránkách Facebooku: "RAPOOL-RING GmbH" & Raps Radar (dále jen "organizátor"), je možná při respektování podmínek účasti. Soutěž není podporována Facebookem a nemá s Facebookem žádné spojení.

§ 2 Podmínky účasti

Účast je otevřená všem fyzickým osobám, které jsou právně způsobilé a starší 18 let. Minimální věk bude kontrolován prostřednictvím kopie občanského průkazu. Zaměstnanci organizátora jsou z účasti vyřazení. Účast je možná jen do 31.08.2021. Právní námitky jsou vyloučeny.

§ 3 Ceny

Ceny budou udělovány tak, jak je uvedeno v soutěži. Vítězové budou vyhlášeni písemně po 31.08.2021. Ceny budou poslány poštou. Jednotky osiv budou zaslány na zasetí pro rok sklizeň 2022 a budou standardně namořeny.

§ 4 Záruky

Námitky proti organizátorovi v souvislosti s udělenými cenami jsou vyloučeny – v rámci právně dostupných limitů – bez ohledu na právní opodstatnění, pokud organizátor záměrně neporušil statutární závazky. Dále, organizátor neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostupnosti soutěžních stránek, technickými poruchami nebo vyšší mocí mimo možnost ovlivnění organizátorem. Rovněž organizátor nenese zodpovědnost za hackerské útoky třetí stranou proti soutěžním stránkám. Avšak, organizátor vyvine veškeré úsilí k zajištění spolehlivosti a funkce soutěžních webových stránek. Dále Promoter negarantuje, že soutěžní stránky budou fungovat správně na všech počítačích účastníka.

§ 5 Ochrana dat

Promoter zajistí nejvyšší možný standard ochrany dat v souvislosti se soutěží a plní veškeré statutární požadavky v tomto ohledu. Promoter nebude poskytovat data třetím stranám nebo data prodávat. Promoter bude uchovávat osobní data každého účastníka individuálně pro účely soutěže. Účastník soutěže jednoznačně deklaruje svůj souhlas uchováním osobních údajů, které poskytne pro výše uvedený účel soutěže.

§ 6 Kritická klauzule

Jestliže jednotlivé poskytnuté podklady pro hodnocení budou neplatné nebo se u nich zjistí mezera v zákoně, tato skutečnost neovlivní platnost dalších poskytnutých podkladů. Neplatné nebo chybějící podklady budou nahrazeny jinými, které se nejlépe přibližují účelu vyhlášené soutěže a právních podkladů.

§ 7 Místo soudního posouzení / aplikace zákonu

V případě sporů, bude aplikován jen německý právní řád. Právně závazná je skutečnost, že  registrační úřad organizátora je místem pro řešení právních sporů. Jestliže účastník nemá jiné místo pro řešení soudních sporů v Německu, nebo má místo svého podnikání v zahraničí, registrační úřad organizátora je připraven k řešení sporů.

§ 8 Systém výběru

Vítězové budou vybráni nahodile. Právní vymahatelnost změny výsledků je rovněž vyloučena.

§ 9 Kontakt

Jestliže mátě nějaké otázky z hlediska zapojení do soutěže, zpracování a využití osobních údajů, prosím kontaktujte: 

RAPOOL-RING GmbH

Eisenstrasse 12

30916 Isernhagen HB

Tel.: 0511 - 72 666 0

Fax: 0511 - 72 666 300

E-mail: service@rapool.de

 

nebo českou dceřinou společnost:

RAPOOL CZ s.r.o.

Chaloupky 354, Šaratice 683 52

tel. 541 221 175

E-mail: info@rapool.cz