Australská zimní produkce klesá

.

Po třech za sebou jdoucích rekordních letech bude celková australská zimní produkce klesat podle předpovědí o 34 % na 44,9 mil. tun v roce 2023–24. To je okolo 3 % pod 10-ti letým průměrem k ročníku 2022-23, kdy bylo 46,4 mil. tun. Výnosové odhady se opírají o předpověď podprůměrných srážek jak v zimě tak na jaře.

Canola produkce je odhadována  na pokles o 41 % na 4,9 mil tun, asi 15 % nad 10-ti letým průměrem.  

Průkazné snížení v období 2023-24  u ozimých obilovin je dáváno do souvislosti s jevem El Niňo.