EFEKTIVNÍ OCHRANA OZIMÉ ŘEPKY PŘED PODZIMNÍMI ŠKŮDCI

Letošní zásev ozimé řepky je již sedmým ročníkem, kdy pěstitelé nemohou využít insekticidní ochrany osiva CNI - mořidly s účinnými látkami thiametoxam, imidacloprid a clothianidin. Použití neonikotinoidních mořidel Evropská komise zakázala z důvodu obav ze škodlivosti vůči včelám. 

Při ohlédnutí zpět do uplynulých vegetací je zřejmé, že omezení přineslo v kombinaci s extrémy počasí nemalé obtíže v ochraně mladých porostů řepky před podzimními škůdci. Zvýšení insekticidních foliárních vstupů negativně působí jak na ekologii, tak na ekonomiku pěstování, přičemž tímto způsobem nemá pěstitel šanci ochránit kořeny před larvami květilek, krytonosců zelných, drátovců a dalších půdních škůdců. V důsledku toho sílí tlak půdních houbových chorob verticilia, hlízenky atd.​ Společnost Rapool tyto změny citlivě vnímá a neustále hledá způsoby řešení této problematiky. Prvním šlechtitelským nástrojem je rychlost vývoje, druhým zdravotní stav.

Obrázek 1: Insekticidní moření osiva spolehlivě chrání mladé rostliny řepky před dřepčíky a květilkami.
 Obrázek 1: Insekticidní moření osiva spolehlivě chrání mladé rostliny řepky před dřepčíky a květilkami.

Rychlost vývoje rostlin hraje významnou roli

Jedním ze způsobů nepřímé ochrany je rychlost růstu mladých rostlin. Rychlá tvorba kořene a listů zajišťuje hybridům řepky také vyšší kompenzační schopnost. Schopnost zaplnit prázdná místa ocení každý pěstitel, neboť jsou v praxi celkem běžné situace, kdy je potřeba po nepříznivém podzimu a zimě, či poškození škůdci porosty zahustit. 

Rozdíly jsou patrné

Vyšší vitalitu je možné u některých hybridů pozorovat již při klíčení a vzcházení. Hybridy TEMPTATION a ATORA neustále potvrzují vynikající sílu v počátečním vývoji rostlin jak z pohledu rychlejší tvorby listové růžice, tak z pohledu vývinu kořenů (viz grafy č. 1 a 2:  tloušťky kořenových krčků v pokusech SPZO, podzim 2019). Právě rychlost růstu klíčního kořene a nárůst kořenové hmoty je strategickým znakem šlechtění Rapool.

Graf č.1
 Graf č.1
Graf č.2
 Graf č.2

Vitální rostliny hybridu TEMPTATION a ATORA vytváří na podzim bohaté listové růžice a silné kůlovité kořeny s výraznou zónou postranních kořenů a kořenového vlášení. Dynamický a rychlý vývoj rostlin těchto hybridů zajišťuje již od podzimu více základů pro tvorbu primárních větví. Pozvolnější nástup do jarní vegetace hybridu ATORA zvyšuje kompenzační schopnost jeho porostů také v případě pozdních výsevů.

 

Šlechtění odolnějších odrůd

Vedle hlízenky a fomy se v posledních letech stává limitující chorobou Verticilium, proti níž není přímá chemická ochrana dostatečně účinná. Jednou z dostupných a fungujících opatření je šlechtění odolnějších odrůd. Mezi odrůdami opět existují významné rozdíly, viz tabulka č.1 a 2.

Tabulka č.1 a 2. Zdroj: POP SPZO 2018/19
 Tabulka č.1 a 2. Zdroj: POP SPZO 2018/19

Nové insekticidní mořidlo již pro letošní zásev

Novinkou na trhu v oblasti insekticidních mořidel je přípravek Buteo® start (Bayer) s účinnou látkou Flupyradifurone ze skupiny butenolidů. Buteo® start je insekticidní mořidlo určené k moření osiva řepky proti poškození klíčících rostlin dřepčíky rodu Phyllotreta, dřepčíkem olejkovým a květilkou zelnou. Vedle stabilního působení nezávislého na vývoji počasí přináší díky novému způsobu účinku, který nebyl doposud použit v jiném insekticidu na ochranu řepky, efektivní řešení proti dřepčíkům a květilce srovnatelné s neonikotinoidními mořidly.

 

ATORA a TEMPTATION s Buteo® start již pro letošní zásev

S ohledem na vývoj počasí v uplynulých letech a neustále rostoucí tlak škůdců, především dřepčíků olejkových v teplých a dlouhých podzimech a v souvislosti s přicházejícími dalšími legislativními omezeními souvisejícími s používáním přípravků na ochranu rostlin se společnost Rapool rozhodla tuto problematickou situaci již pro letošní sezónu řešit použitím nového mořidla Buteo® start na části svých osiv hybridů TEMPTATION a ATORA. Insekticidní varianta bude doplněna širokospektrálním fungicidem Scenic® Gold.

 

V daném množství bude osivo hybridů TEMPTATION a ATORA k dostání také v komisních skladech všech významných distributorů osiv. Pro dosevy a pozdní termíny setí je tedy připraveno také nad rámec včasných objednávek potřebné množství namořeného osiva řepky s novým insekticidním mořidlem.

Osivo je standardně baleno po 3 VJ (1VJ = 1 ha), výhradně klíčivých semen.