„ČERVNOVÁ VEDRA USTÁL TEMPTATION NA VÝBORNOU“

Podnik: Josef Ticháček SHR, Mezihoří, okr. Klatovy
Výměra: celkem hospodaříme na 240 ha orné půdy
Nadmořská výška: 450 m n. m.

 

„ČERVNOVÁ VEDRA USTÁL  NA VÝBORNOU“

„Věnujeme se rostlinné výrobě na Švihovsku v nadmořské výšce cca 450 m. Pěstujeme především obilniny a oz. řepku. Velký důraz klademe na kvalitní zpracování půdy, termín setí a hnojení. Dalším předpokladem úspěchu je samozřejmě výběr vhodných odrůd a hybridů a následná ochrana rostlin.

Hloubkové zpracování půdy je zaměřené na promíchání, rozrušení utužené vrstvy (půdní desky) v hloubce 15 - 25 cm, pro technické plodiny zpracováváme půdu do hloubky cca 30 cm. Tento způsob vertikálního zpracování půdy se příznivě projevuje zejména při prudkých srážkách a obsahu makroedafonu v půdě. Způsob zpracování půdy je také viditelný na kořenech řepky.

Sklizňový rok 2018 byl pro oz. řepku v naší oblasti příznivý. Dosáhli jsme výnosu 5,2 t/ha. K tomuto výnosu nám především pomohl hybrid oz. řepky ATORA. Úžasný byl jeho zdravotní stav!

Pro další sklizňový rok 2019 jsem zvolil mimo jiné také hybrid TEMPTATION, který mě zaujal svou kompaktností (předpoklad optimální sklizně) a také zdravotním stavem. Bohužel červen 2019 nebyl pro vegetaci optimální, průměrná teplota v tomto měsíci byla v Plzeňském kraji 20,4 °C (tj. + 5,2°C nad průměrem). Řepky se „upekly“. Přes tento průběh denních teplot nám řepky daly 4,2 t/ha při průměrné olejnatosti 41,2 %. Po zveřejnění průměrných výnosů v „našem“ okrese jsem přesvědčen, že za výsledek v r. 2019 hodně vděčím samotnému hybridu.“ 

Bc. Josef Ticháček, ředitel

Bc. Josef Ticháček, ředitel
 Bc. Josef Ticháček, ředitel

Agrotechnika :
Vertikální zpracování půdy
Před setím cca 200 kg NPK plus zinek a síra.
Regulace na podzim: 1 l tebukonazolu v dělené dávce, včetně roztoku močoviny,
makroprvky + mikroprvky v chelátové formě, používáme také stimulátory a huminové látky
Hnojení jaro: 300 - 350 kg DASA, následně 200 kg LAV.
S dalšími vstupy opět roztok močoviny, výživa mikroprvky
Porosty pak zakracuji při výšce 30 - 40 cm.
Samozřejmostí je insekticidní a fungicidní ochrana
Bez lepení a desikace.