„TEMPTATION - POJISTKA VYSOKÉHO VÝNOSU“

Podnik název: ZD Libčany, okr. Hradec Králové
Výměra: 950 ha orná, 185 ha sady
Nadmořská výška: 250 - 285  m n. m.
Průměrné srážky: 2018 – 380 mm, 2019 - 470 mm
Půdy: 1/3 lehké, 1/3 střední, 1/3 těžké
Struktura RV: 20 % řepka, 40 % pšenice ozimá, 15 % cukrová řepa, 10 % jarní ječmen, 15 % ostatní (biopásy, pokusná pole)

„pojistka vysokého výnosu“

„Nové trendy ve šlechtění řepky sleduji dlouhodobě a TuYV rezistenci považuji za skutečný přínos pro současnou praxi. Virová infekce je bohužel novodobý problém a dodnes nevíme, co ji skutečně dokáže způsobit! V zásevu 2018 jsem tedy výnos pojistil hybridem TEMTATION vybaveným TuYV rezistencí.  Dal jsem mu největší podíl v osevu řepek. Celou vegetaci byl srovnaný – zvládl sucho i vzcházení v září. Z plochy 115 ha jsme v průměru sklidili 4,31 t/ha při olejnatosti 43 – 45 %! Letos jsem TEMTATION doplnil o KELTOR a CROQUET.  Nové hybridy od RAPOOL tak tvoří většinu naší odrůdové skladby řepek.“

Ing. Jindřich Prousek, agronom: : „Na jaře jsem každý den v řepce – agrotechniku si řídím podle skutečného stavu porostu a podmínek prostředí. TEMPTATION mi vyhovuje.“
 Ing. Jindřich Prousek, agronom: : „Na jaře jsem každý den v řepce – agrotechniku si řídím podle skutečného stavu porostu a podmínek prostředí. TEMPTATION mi vyhovuje.“

Ing. Jindřich Prousek, agronom

Agrotechnika:
Předplodina: pšenice oz., ječmen j.
Zpracování půdy: hloubkové kypření 30 cm
Příprava: podle struktury, disk nebo kompaktor
Termín setí, výsevek, hloubka setí:  15 – 17.8. 2018, výsevek 1 VJ/ha ,
      hloubka setí 1,5 cm
Herbicidy: až po vzejití po 5. září                  
Hnojení podzim - 2 varianty: síran amonný, nebo výpalky
jaro: LAV 27 + síran amonný (2:1), Kieserit, DAM 390 -  jaro celkem do 170 kg N/ha
1x foliární aplikace: Bór, elementární síra, fosfor (Retafos)
Regulace: podzim – 1x tebuconazole, jaro: 1x metconazole , 1x stimulace Energen aktivátor
Ochrana insekticidní: podzim - 1x dřepčík, 1x mšice,1x zápředníček , jaro: 1x krytonosec , (bejlomorky nebyly)
Fungicid do květu: 1x Propulse