,,KUGA JE VÝNOSNÁ I VE VYŠŠÍCH POLOHÁCH‘‘

Podnik: ZOD  Podhradí Choustník, okr. Tábor   
Výměra: 2 050 ha
Nadmořská výška: 480 - 630 m n m
Průměrné srážky: 650 mm
Půdy: hlinitopísčité
Struktura RV: 12 % řepka, 50 % obiloviny, 7 % brambory, 5 % mák, 3 % hrách, 23 % pícniny na orné půdě

VÝNOSNÁ I VE VYŠŠÍCH POLOHÁCH

,,Porost byl založen do hrud a velkého sucha v nadmořské výšce nad 600 m. Vzcházení bylo na etapy. Porost se díky rychlému podzimnímu vývoji dostal do dobrého stavu. Na jaře rychlý start do vegetace. Velmi dlouhé kvetení, přesto se nám zdálo, že je plodné patro malé. Ve sklizni se ukázalo, že KUGA výnosem 4,28 t/ha složitý ročník zvládla. Potvrdila se i ranost odrůdy, byla sklizena v prvních dnech žní.‘‘

Ing. Jaroslav Kazda, ředitel

Ing. Jaroslav Kazda, ředitel
 Ing. Jaroslav Kazda, ředitel

Agrotechnika:
Předplodina: ječmen oz.
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor
Termín setí: 16.-17.8., 0,8 VJ, hloubka setí do 2cm
Hnojení podzim:  35 t/ha hnůj, 0,15 t/ha NPK 
Ochrana podzim:  Butisan 400 2l/ha, Command 0,2l/ha, Grounded 0,4l/ha,
Nurelle D 0,6l/ha + Bor, Caryx 0,7 l/ha, Targa 5EC 0,5 l/ha, Nexide 0,08 l/ha
Hnojení jaro: 7.3. Sulfan 0,2t/ha, 27.3. močovina 0,25 t/ha 
Ochrana jaro:  Nurelle D 0,8 l/ha, Bor 1,0 l/ha, Tilmor 1 l/ha, Silvet Star 0,1 l/ha, Ecail ultra 0,3 l/ha
Fungicid do květu:  Mirador Xtra 1,0 l/ha, Atonik 0,6 l/ha    
Lepení:  Arest 1,0 l/ha, bez desikace
sklizeň: 2.-3.8.2019
 
výnos KUGA: 4,28 t/ha ze 60 ha
průměrný výnos v podniku: 3,57 t/ha z 250 ha