„NOVINKY MAJÍ SMYSL“

Podnik: PIAS Suchdol, a.s., okr. Kutná Hora
Výměra: 3200 ha
Nadmořská výška: 380 m n. m.
Průměrné srážky 2019: 574 mm
Půdy: střední, hlinitá hnědozem
Struktura RV: pšenice 39 %, j. ječmen 8 %, řepka 17 %, cukrovka 11 %, kukuřice 8 %, vojtěška 8 %, hrách 1,5 %

„NOVINKY MAJÍ SMYSL“

„K nejúspěšnějším ve sklizni 2019 u nás patřily novinky DOMINATOR (5 t/ha) a KELTOR (4,5 t/ha). Rozdíly byly vidět už při návozu prvních fůr. Semena byla sytě tmavá a velká, na loňské poměry bez problémů s olejnatostí. V porovnání s ostatními odrůdami je na obou hybridech patrný nižší vzrůst, ale zato se silně rozvětvenými rostlinami. Jsem přesvědčen, že právě to stojí za jejich výnosem i olejnatostí. KELTOR patří k těm ranějším. Při sklizni měla semena vlhkost jen 6,6 %, ostatní se pohybovaly kolem 8%. Velkou radost nám přinesl také TEMPTATION, který z plochy 53 ha nasypal 4,21 t/ha. V letošním roce zkoušíme další novinku, DUPLO, na jejíž výsledky jsme taktéž zvědavi.Věřím, že novinky mají smysl.“

Jiří Otradovský, agronom

Jiří Otradovský, agronom
 Jiří Otradovský, agronom

Agrotechnika:
Předplodina: ozimý ječmen, sláma zapravena do půdy
Zpracování půdy: hloubkový kypřič
Příprava: 1x kompaktor
Termín setí, výsevek, hloubka setí: 17.8., 1,03 VJ/ha, 1,5 cm
Herbicidní ochrana: 28.8. Butisan 400 1,85 l/ha
Hnojení: 19.2. DASA 200 kg/ha, 7.3. LAD 150 kg, 24.3. DAM 300 l/ha
Ochrana insekticidní: 23.3. Nurelle D 0,6 l/ha + 1,6 l Bór, 11.4. Sumicidin 0,2 l/ha
Fungicidní: 11.5. Propulse 1 l/ha
Regulace: podzim: 10.10. Bounty 0,23 l/ha + Retacel 0,4 l + Bór 1 l/ha
Bez jarní regulace a fungicidu v dlouživém růstu
Bez desikace a lepení
 
sklizeň 25.-26.7.2019
DOMINATOR: 4,95 t/ha,
KELTOR: 4,45 t/ha
průměrný výnos řepky v podniku: 3,86 t/ha z 502 ha