,,ATORA BOJOVNÍK DO SUCHA“

Podnik název: AGROPLAST  KOBYLY a.s., okr. Liberec
Výměra: 250 ha
Nadmořská výška: 380 m n. m.
Průměrné srážky: 2019 – 450 mm
Půdy: střední, část písčitá
Struktura RV: Pšenice ozimá 40 %, ječmen ozimý 30 %, řepka ozimá 20 %, vojtěška 10 %

ATORA – „Bojovník do sucha“

„Klimatické změny významně zasáhly naši oblast. Díky suchu se nám někdy nedaří optimalizovat naše polní práce. Přesto jsme s hybridem řepky ATORA v roce 2019 dosáhli výnosu 4,29 t/ha z výměry 25 ha. Horší půdní podmínky, pozdní setí dokáže ATORA dobře kompenzovat. Je to skutečný bojovník do sucha. Proto pro nás ATORA představuje výnosovou stabilitu. Pro rok 2020 jsem nechtěl experimentovat a ATORU jsem povýšil na 46 ha.“

Miloš Nedvěd, agronom

Miloš Nedvěd, agronom: : „Snažíme si udržet vysokou úroveň výnosu. V roce 2019 jsme dosáhli nejvyššího výnosu u členů SPZO s plochou řepky 51 – 300 ha. Z výměry 76 ha jsme sklízeli v průměru 4,39t/ha.
 Miloš Nedvěd, agronom: : „Snažíme si udržet vysokou úroveň výnosu. V roce 2019 jsme dosáhli nejvyššího výnosu u členů SPZO s plochou řepky 51 – 300 ha. Z výměry 76 ha jsme sklízeli v průměru 4,39t/ha.

Agrotechnika:
Předplodina: ozimý ječmen
Zpracování půdy: orba
Příprava: lompaktor , setí secí kombinací – rotační brány
Termín setí, výsevek, hloubka setí:  15.8. 2018 , výsevek 1VJ , hloubka setí 1,5 cm.
Herbicidy: preemergentně (Quantum, Butisan Star)                  
Hnojení: podzim:  na slámu kejda, jaro: 1x DASA , 1x LAD 27% , 1x DAM 390   
              jaro celkem do 180Kg N, 2x foliární aplikace -  rychlé dodání : Bór, Mg
Regulace: podzim: 1x tebuconazole, jaro bez regulace       
Ochrana insekticidní: podzim – 2x dřepčík, jaro -1x  krytonosec, 1x blýskáček řepkový
Fungicid do květu:  1x Pictor – začátek květu
Bez desikace