„PĚSTOVAT ATORU JE JEDNODUŠE RADOST!“

Název podniku: Zemědělské obchodní družstvo Kolný, okr. České Budějovice   
Výměra: 715 ha
Nadmořská výška 514 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: lehké písčité až těžké
Struktura RV: 14 % řepka, 47 % obiloviny, 39 % pícniny na orné půdě

„PĚSTOVAT ATORU JE JEDNODUŠE RADOST!“

ing. Jan Růžička, agronom
 ing. Jan Růžička, agronom

„ATORA má silné, vysoké rostliny s výbornou schopností vzcházení i za sucha. Silný kořen, který pomáhá rostlině v suchu. Po zimě dochází k velice dobrému zapojení celého porostu i v místech, kde se z nějakého důvodu objeví prázdná místa. Z hlediska sklizně vhodný hybrid. Lze ho sklízet s vyšším strništěm a stále se vyseče vše (výhoda při zmlazování nebo při výskytu kamenů na pozemku). Porost ATORY stále drží a nemá tendenci proléhat. Pokud není na pozemku silný tlak vzrůstných plevelů, tak je porost uzavřen a plevele ho tolik neprorůstají, což je výhoda opět při sklizni hlavně na souvratích.“

ing. Jan Růžička, agronom

 

Předplodina:   ječmen oz. a pšenice oz.
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor Bednar
Termín setí:  20.8. , 1,0 VJ, hloubka setí do 2 cm
Hnojení podzim:  6.8.  hnůj skotu  35 t/ha, 20.8. – NPK 9-14-14-10 – 0,2t/ha
Ochrana podzim:  25.8. Quantum (2l/ha), Command (0,2l/ha), Grounded (0,3l/ha), 12.9. Agil (0,5 l/ha), Rapid (0,08 l/ha), 19.9. Metazamix (1 l/ha), Belkar (0,3 l/ha)
Hnojení jaro: 19.2. 0,18 t/ha, DASA, 7.3. 0,13 t/ha UREA, 18.3. – 0,2 t/ha LAD
Ochrana jaro: 21.3. Nurelle (0,6 l/ha), Amisan (10 l/ha), hořká sůl (5 kg/ha), B (0,5 l/ha), Mo (0,5 l/ha), 15.4. Efilor (0,5 l/ha), Proteus (0,6 l/ha), B (1 l/ha), 13.5. Pictor (0,5 l/ha), 18.5. Ecail Ultra ( 0,3 l/ha)
Bez lepení a desikace
sklizeň: 25.7.2019    
 
výnos ATORA 4,00 t/ha ze 42 ha
Průměrný výnos řepky v podniku 3,67 t/ha ze 103 ha