,,ATORA USTÁLA I SUCHO“

Název podniku: ZOD  Podhradí Choustník, okr. Tábor     
Výměra: 2 050 ha
Nadmořská výška: 480 - 630 m n. m.
Průměrné srážky: 650 mm
Půdy: hlinitopísčité
Struktura RV: 12 % řepka, 50 % obiloviny, 7 % brambory, 5 % mák, 3 % hrách, 23 % pícniny na orné půdě

USTÁLA I SUCHO
ing. Roman Slanec, agronom
 ing. Roman Slanec, agronom

„Na podzim byla ATORA zaseta do dobře připravené půdy. Porost rovnoměrně vzcházel a do zimy šel ve velmi dobrém stavu. Komplikované jaro s katastrofálním nedostatkem srážek v kombinaci s vysokými teplotami v období dozrávání udělalo své. V průběhu kvetení nás zaujala sytě žlutá barva květů. V důsledku velmi nepříznivých podmínek v oblasti, kde byla ATORA zasetá, začaly žně její sklizní. Zároveň bylo mezi semeny větší zastoupení barevně nedotažených semen. I přes nižší HTZ nás mile překvapil výnos. V suché oblasti, kde jsme ji pěstovali, dala nejvyšší výnos ze všech odrůd.“

ing. Roman Slanec, agronom

Předplodina: ječmen oz.
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor
Termín setí: 15.8., 0,8 VJ, hloubka setí do 2 cm
Hnojení podzim:  35 t/ha hnůj, 0,15 t/ha NPK
Ochrana podzim:  Butisan 400 2 l/ha, Command 0,2 l/ha, Groundet 0,4 l/ha, Nurelle D 0,6l/ha + bor, Caryx 0,7 l/ha, Targa 5EC 0,5 l/ha, Nexide 0,08 l/ha
Hnojení  jaro: 7.3. Sulfan 0,2 t/ha, 27.3. močovina 0,25 t/ha 
Ochrana jaro:  Nurelle D 0,8 l/ha, Bor 1,0 l/ha, Tilmor 1 l/ha, Silvet Star 0,1 l/ha, Ecail ultra 0,3l/ha
Fungicid do květu:  Mirador Ixtra 1,0 l/ha, Atonik 0,6l/ha   
Lepení:  Arest 1,0 l/ha, bez desikace
sklizeň: 1.8.2019

výnos ATORA: 3,75 t/ha ze 40 ha
průměrný výnos v podniku: 3,57 t/ha z 250 ha