Hubení dřepčíka

Zemědělský a zahradnický výkonný výbor The agriculture and horticulture development board (ADHB), který reprezentuje zemědělce, pěstitele a jiné účastníky řetězce ve VB, požádal společně s některými partnery v průmyslu zabývat se lepšímu porozumění hubení dřepčíka. Tři různé pokusy ukázaly slibné výsledky v hubení dřepčíka:   výběr termínu setí, pěstování doprovodných plodin a aplikace digestátu do seťového lůžka.

Zemědělský a zahradnický výkonný výbor The agriculture and horticulture development board (ADHB), který reprezentuje zemědělce, pěstitele a jiné účastníky řetězce ve VB, požádal společně s některými partnery v průmyslu zabývat se lepšímu porozumění hubení dřepčíka. Tři různé pokusy ukázaly slibné výsledky v hubení dřepčíka:   výběr termínu setí, pěstování doprovodných plodin a aplikace digestátu do seťového lůžka.