Poradenství – Orientované na praxi a spolupráci

Vždy ve Vaší blízkosti

Společnost RAPOOL nabízí ve všech zemích prodeje pro zemědělce komplexní poradenské koncepce. Vedle komplexních a kompetentních praktických rad v daném místě se také jedná o informace v polních dnech a při odborných akcí. Společnost RAPOOL tím partnersky pomáhá zemědělcům.

Odborníci na Váš úspěch

Ať už jde o osivo, specifické vedení skladových zásob nebo výrobní techniku – společnost RAPOOL zná odpověď, aby měl zemědělec s řepkovým semenem větší úspěch.

 

RAPOOL. Rozumíme řepce.