Řepka je více než jen plodina, více než jen výnos. Řepka je všestranná!

Řepka se stará o Vaši půdu. Vedle úrody dodává půdě 600 kg humusu. Významně tím tak napomáhá k udržení půdní úrodnosti. Kromě toho, řepka v důsledku vysoké fixace uhlíku v množství 1.700 kg C/ha zpomaluje klimatické změny.
 
S ohledem na výsev 2,5-3 kg/ha v období od poloviny srpna do začátku září, řepka roste rychle a vytváří úžasné množství biomasy v objemu 10-20 t/ha. Kromě toho dobře vyvinuté rostliny mohou vázat více než 100 kg N/ha a předejít tak zbytečným ztrátám dusíku.
 
Řepka jako vynikající předplodina zvyšuje výnosový potenciál ozimé pšenice o 800 kg/ha, respektive o 10%. To odpovídá 941 bochníkům chleba, což pokryje spotřebu 10 lidí během jednoho roku.
 
Žlutě kvetoucí řepková pole nabízejí 36 kg/ha pylu a 144 kg/ha nektaru pro naše včely, které vyprodukují 100 kg/ha vynikajícího řepkového medu. Toto množství je dostačující pro 88 lidí během jednoho roku.
 
Domácí produkce řepky podporuje výrobu bílkovin bez obsahu GMO v Evropě. Produkce z 1 hektaru dostačuje pro 3 krávy po dobu 1 roku, což představuje produkci 24.000 litů mléka. To je dostatečné množství pro 461 lidí během 1 roku.
 
Průměrný výnos řepky 3.500 kg/ha představuje 1.600 litrů řepkového oleje a 2.300 kg vysoce kvalitních výlisků - pokrutin, což je další proteinové krmivo prosté GMO.