TEMPTATION - Absolutní vítěz

Hybrid č. 1 v sortimentu RAPOOL pro zásev 2021

DOMINATOR pro řešení v úzkých sledech

Mimořádné zdraví, kombinace TuYV a RlmS.