Kompletní výsledky POP SPZO Slovensko 2017

Přinášíme Vám kompletní ucelené výsledky z poloprovozních pokusů SPZO na Slovensku.

 

ATORA suveréně zvítězila v sortimentu B (115%, 5,17 t/ha)!
Tento velmi vitální hybrid zvládl suché podmínky Slovenska ze všech zkoušených hybridů nejlépe.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SPZO VÝNOSY ODRŮD 2016/17 – SLOVENSKO

Více na: http://www.spzo.cz