Regulace a fungicidní ošetření řepky - jaro 2017

Attention! DEMO-Version! A new version for autumn 2017 is under construction.

Zvolte hybrid
Hustota porostu (rostlin/m²)
Výška porostu (cm)
Podmínky pro růst (vývoj porostu)
Půdní vlhkost
Napadení Phomou

 

Hlavní cíl ošetření
Termín
Korrekturfaktor Bestandesdichte      
Korrekturfaktor Bestandeshöhe      
Korrekturfaktor Witterung      
Korrekturfaktor Sorte WR      
Korrekturfaktor Sorte Phoma      
       
 
   
Příklady ošetření Horizon
nebo Efilor
nebo Tilmor
nebo Toprex
 

Další produkty a kombinace jsou k dispozici, dbejte bezpečnostních doporučení a údajů výrobce!

 

Výběr z registrovaných fungicidů před kvetením k jarnímu použití 2017:

Název přípravku 1) Obsah účinné látky Biologická funkce Indikace,
škodlivé org.
Max. dávka
(l/ha)
Použití ve fázi BBCH Max. počet aplikací
za vegetaci
 CARYX 210 g/l Mepiquatchlorid
30 g/l Metconazol
regulace růstu
fungicid
fomové černání stonků
(Cylindrosporium)
1,4 12-20
21-50
2x
 
 TILMOR 160 g/l Tebuconazol
80 g/l Prothioconazol
fungicid
regulace růstu
fomové černání stonků
hlízenka
(čerň ř., pl.šedá)
1,0 15-30
33-51
60-65
2x
 
 EFILOR 60 g/l Metconazol
133 g/l Boscalid
fungicid
regulace růstu
fomové černání stonků
hlízenka, čerň ř.
(Cylidrosporium)
1,0 12-31
31-59
59-69
2x
 
 TOPREX 125 g/l Paclobutrazol
250 g/l Difenoconazol
fungicid
regulace růstu
fomové černání stonků
Cylindrosporium
0,5
0,35 2)
11-16
31-51
 
 
 MAGNELLO 250 g/l Tebuconazol
100 g/l Difenoconazol
fungicid
regulace růstu
fomové černání stonků 0,8 14 ---
31-59
2x
 
HORIZON 250 g/l Tebuconazol fungicid
regulace růstu
fomové černání stonků
hlízenka, čerň ř.
(Cylidrosporium, pl.šedá)
1,0 14-19
30-59
55-69
1x *
 
EMINENT STAR 250 g/l Chlorothalonil
62,5 g/l Tetraconazol
fungicid fomové černání stonků
hlízenka, čerň ř., pl.šedá
2,0 (31-59) **
60-69
1x
 
BUMPER SUPER 400 g/l Prochloraz
90 g/l Propiconazol
fungicid fomové černání stonků ***
hlízenka
1,0 14-19
--- 39
61-65
2x
 
PICTOR 200 g/l Boscalid
200 g/l Dimoxystrobin
fungicid fomové černání stonků
hlízenka, čerň ř., pl.šedá
0,5 14-19
--- 39
61-65
2x
 
CARAMBA 60 g/l Metconazol fungicid
regulace růstu
fomové černání stonků
(Cylindrosporium)
1,5 16-18
39-59
2x
 
DAFNE 250 g/l Difenoconazol fungicid fomové černání stonků
(čerň ř.)
0,6 32-39 1x
 
ACANTO PLUS 80 g/l Cyproconazol
200 g/l Picoxystrobin
fungicid fomové černání stonků
hlízenka, čerň ř.
(pl.šedá, pl.zelná)
1,0 39-69 1x
 
 
1) nebo podobné přípravky     2) dávka 0,35 + 10 kg/ha močoviny
        *) Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.
**) probíhá registrace pro BBCH 31-59
***) Přípravek je přednostně určen pro použití při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou.