RAPOOL komplexní portfolio osiva řepky

zaměřeno na výkonné odrůdy

Systém prognózy a signalizace škůdců v řepce olejce

Program Vám pomůže efektivně stanovit nejvhodnější termín aplikace insekticidního ošetření.